Czym jest pokrzywka alergiczna i jakie są jej rodzaje?

Pani drapiąca się po ramieniu

Pokrzywkę alergiczną klasyfikuje się w zależności od czasu, jaki upłynął od początku wystąpienia objawów klinicznych.  
Z pokrzywką ostrą mamy do czynienia, gdy objawy ustępują do 6 tygodni. Gdy objawy utrzymują się dłużej niż 6 tygodni, uważa się ją za pokrzywkę przewlekłą.1

Na tej stronie znajdziesz następujące informacje

Jakie są główne objawy?


Oprócz obecności czerwonych punktów, jednolitych plam i świądu skóry, możliwe jest również występowanie pęcherzy i uczucie intensywnego ciepła w okolicy zmian skórnych.1

Jak leczyć pokrzywkę?


W przypadku wystąpienia objawów, należy zawsze skonsultować się z lekarzem lub lekarzem specjalistą.


    1. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, Abdul Latiff AH, Baker D, Ballmer-Weber B, et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018;73:1393-414.


Przeczytaj koniecznieAllegra, tabletki powlekane 120 mg. chlorowodorku feksofenadyny, co odpowiada 112 mg feksofenadyny. Wskazania: Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: 

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. 

{ChPL 04/2022}

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.